ลักษณะบริการ

เป็นบริการ เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูล จากไอดีอาร์ โดยบริการนี้ประกอบด้วย

 • ฟรีโปรแกรมป้องกัน Ransomware (Active Protection)
 • ฟรี Software สำรองข้อมูล (Acronis Backup Cloud) ที่สามารถสำรองข้อมูลไปได้ทั้ง Cloud และ Disk Local แบบ Direct Attached หรือ NAS
 • ฟรี 50GB Cloud Storage**
 • บริการเจ้าหน้าที่ แนะนำวางแผนและช่วยตั้งค่าการสำรองข้อมูล
 • บริการกู้ข้อมูลจากศูนย์บริการ IDR - IDR Care

ระยะเวลาสัญญา

 • 1 ปี (ระยะทดลอง 30 วัน)

ค่าบริการ

 • 1890 บาทต่อเครื่องต่อปี
 • ใช้งานกับ Server ขอรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่
 • ค่าบริการพื้นที่ Cloud Storage** เพิ่มเติม 2300 บาทต่อ 500 GB ต่อเดือน

การใช้งาน

 • ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการ ผ่าน Sure Console โดย ใช้ Username และ Password ตามที่ระบุใน อีเมล์ เชิญใช้บริการ
 • Download คู่มือได้ที่นี่

** Cloud Storage - Hosted โดย Acronis Cyber Cloud