ลักษณะบริการ

เป็นบริการโปรแกรมสำรองข้อมูล โดยบริการนี้ประกอบด้วย

  • ฟรี ฟังก์ชั่นป้องกัน Ransomware (Active Protection)
  • ฟรี ฟังก์ชั่นสำรองข้อมูล (Acronis Backup Cloud) ที่สามารถสำรองข้อมูลไปได้ทั้ง Cloud และ Disk Local แบบ Direct Attached หรือ NAS
    • รองรับ OS และ ระบบต่างๆมากมาย อ้างถึง Datasheet
  • บริการเจ้าหน้าที่ แนะนำวางแผนและช่วยตั้งค่าการสำรองข้อมูล

ระยะเวลาสัญญา

  • 1 ปี (ระยะทดลอง 30 วัน)

ค่าบริการ (Click เพื่อขอใบเสนอราคา)

  • ค่าบริการ Agent
  • ค่าบริการพื้นที่ Cloud Storage

การใช้งาน

  • ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการ ผ่าน Cloud Console โดย ใช้ Username และ Password ตามที่ระบุใน อีเมล์ เชิญใช้บริการ
  • Download คู่มือได้ที่นี่