ลักษณะบริการ

เป็นบริการโปรแกรมสำรองข้อมูล โดยบริการนี้ประกอบด้วย

 • ฟรี ฟังก์ชั่นป้องกัน Ransomware (Active Protection)
 • ฟรี ฟังก์ชั่นสำรองข้อมูล (Acronis Backup Cloud) ที่สามารถสำรองข้อมูลไปได้ทั้ง Cloud และ Disk Local แบบ Direct Attached หรือ NAS
  • รองรับ OS และ ระบบต่างๆมากมาย อ้างถึง Datasheet
  • ไม่จำกัดจำนวน Agent ที่จะสำรองข้อมูล
 • บริการเจ้าหน้าที่ แนะนำวางแผนและช่วยตั้งค่าการสำรองข้อมูล

ระยะเวลาสัญญา

 • 1 ปี (ระยะทดลอง 30 วัน)

ค่าบริการ (Click เพื่อขอใบเสนอราคา)

 • ค่าบริการพื้นที่ Cloud Storage

การใช้งาน

 • ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการ ผ่าน Cloud Console โดย ใช้ Username และ Password ตามที่ระบุใน อีเมล์ เชิญใช้บริการ
 • Download คู่มือได้ที่นี่