ลักษณะบริการ

เป็นบริการฝากไฟล์เพื่อ Sync และ Share ตามกำหนด โดยบริการนี้ประกอบด้วย

  • ฟรี ฟังก์ชั่น Files Cloud ที่สามารถใช้งาน เพื่อกำหนดการใช้งานและแบ่งปันไฟล์ระหว่างองค์กร พร้อมรองรับการใช้งานจากทุกๆที่
  • บริการเจ้าหน้าที่ แนะนำวางแผนและช่วยตั้งค่าการสำรองข้อมูล

ระยะเวลาสัญญา

  • 1 ปี (ระยะทดลอง 30 วัน)

ค่าบริการ (Click เพื่อขอใบเสนอราคา)

  • ค่าบริการต่อ Agent ต่อปี
  • ค่าบริการพื้นที่ Cloud Storage

การใช้งาน

  • ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการ ผ่าน Cloud Console โดย ใช้ Username และ Password ตามที่ระบุใน อีเมล์ เชิญใช้บริการ
  • Download คู่มือได้ที่นี่